Sisältö

Osallistumis- ja maksuehdot

Turvallisuus

Peruutukset ja korvausvuorot

Terveys

Vaippauimahousujen käyttö

Hygienia

Tietoa vauvauimareille

Muuta huomioitavaa

Uimapaikka info

Rekisteriseloste (GDPR)

Maksuehdot

Irtisanominen

Varattu kurssipaikka on sitova. Vahvistetun kurssipaikan irtisanomisaika on 1 kuukausi (30 päivää). Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@fantasiasport.fi. Kirjallisesti tehtyyn irtisanomiseen asiakas saa 5 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä Fantasia Sport Oy Ab:lle. Irtisanomisaika lasketaan kuitenkin alkaneeksi siitä päivästä, kun ilmoitus on saapunut sähköpostitse Fantasia Sportille. Asiakkaalta veloitetaan menneet kurssikerrat sekä kuukauden irtisanomisajan uintikerrat eli neljä (4) uintikertaa. Mikäli asiakas peruuttaa varatun kurssin ennen kauden alkua on irtisanomisaika 1 kuukausi (30 päivää).

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 5 hlöä. Mikäli kurssi ei toteudu vähäisen osallistujamäärän vuoksi, pyrimme etsimään asiakkaalle toisen sopivan kurssin. Mahdolliset muutokset aikatauluun tehdään kauden kahden ensimmäisen uintiviikon aikana. 

Kurssin maksu

Kurssin kokonaismaksu koostuu kauden kaikista uimakerroista. Kevät- ja syyskaudella osallistumiskertoja on 18 – 21 (ryhmästä riippuen), kesäkaudella osallistumiskertoja on yleensä 6-10.

Maksu suoritetaan kausimaksuna. Maksun voi suorittaa joko heti ilmoittautumisen yhteydessä korttimaksulla, laskulla (yhdessä tai useammassa erässä) tai Smartumin liikuntaeduilla. Lisätietoa Smartumilla maksamisesta löydätte täältä. Mikäli ilmoittaudutte mukaan kesken kauden, maksatte vain kauden jäljellä olevista uimakerroista. Ilmoittautuminen tapahtuu varausjärjestelmän kautta. Kauden laskut lähtevät asiakkaille viimeistään kauden ensimmäisellä uintiviikolla. 

Emme vastaanota käteismaksuja. Smartum setelit voi toimittaa postitse osoitteeseen Fantasia Sport Oy Ab Kyyrlänkuja 4 A 2, 20900 Turku (huom! tämä osoite on eri kuin uintipaikan osoite). Postitus on aina asiakkaan omalla vastuulla. Fantasia Sport suosittelee kirjeen kirjaamista.

Maksumuistutus

Mikäli asiakas laiminlyö maksun suorittamisen oikea-aikaisesti, Fantasia Sport Oy Ab lähettää tästä maksumuistutuksen, johon on lisätty 5€ muistutusmaksu sekä viivästyskorko. Mikäli asiakas tästä huolimatta ei maksa laskua, siirrämme laskun perintätoimiston hoidettavaksi ja samalla eväämme asiakkaalta oikeuden osallistua uinteihin kunnes lasku on maksettu.

Kurssivahvistus

Kun kurssivahvistus on valmis, lähtee asiakkaalle automaattinen varausvahvistus asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitattehan meille, mikäli ette saa varausvahvistusta tai sähköpostiosoitteenne muuttuu.

Takaisin ylös

Turvallisuus

Vanhemmat ovat vastuussa omista lapsistaan koko uinnin ajan sekä puku-, suihku- että allastiloissa. Muistuttakaa lapsianne altaan reunalta hyppäämisen olevan kiellettyä, jos ohjaaja ei erikseen anna siihen lupaa. Turvallisuussyistä allas- ja pukutiloissa ei saa juosta. Lapsen opittua seisomaan, suosittelemme hänelle liukuestesukkia. Lapsi ei ole vakuutettu Fantasia Sportin puolesta eli tarkistattehan, että vakuutusasiat ovat kunnossa omasta takaa.

Takaisin ylös

Peruutukset - Korvausvuorot - Yleistä

Kaikki poissaolot kauden aikana saa korvata, jos Covid-19 tilanne sen sallii. Mikäli Fantasia Sport peruuttaa vuoron omasta syystä, hyvitetään tämä korvausvuorona, joka on voimassa kuluvan uintikauden loppuun saakka. Mikäli Fantasia Sport peruuttaa vuoron heistä riippumattomasta syystä (esim. allastekniset ongelmat), tätä ei korvata uudella vuorolla. 

Käyttämättömät korvausvuorot, kuitenkin max. 5 kpl/lapsi, siirtyvät uudelle uintikaudelle, mikäli asiakas varaa uintipaikan myös sinne kauden ensimmäisestä viikosta alkaen ja maksaa kauden kurssimaksun. Korvausvuorot siirretään manuaalisesti asiakkaiden käyttäjätileille uuden kauden ensimmäisen uintiviikon jälkeen. Näin varmistamme, että ryhmiin jää tilaa vakiopaikkojen varausta varten.

Poissaoloja ja peruutuksia ei hyvitetä rahallisesti jälkeenpäin eikä laskuja räätälöidä lomamatkojen, sairastumisten tai muiden poissaolojen takia. Poissaolot saa korvata uimalla toisessa ryhmässä toisena ajankohtana, mikäli ryhmässä on tilaa, alla olevien toimintatapojen mukaisesti. Poissaoloja voi korvata uimalla kaksi (2) peräkkäistä uintituntia tai osallistumalla toisena uintipäivänä. Varauksen voi tehdä vain lapsen ikätason mukaiseen ryhmään.

Poissaoloilmoitus tulee tehdä viimeistään kaksi (2) tuntia ennen oman uintivuoron alkua, kuitenkin aina mahdollisimman ajoissa. Vain ajoissa ilmoitetusta poissaolosta saa korvausvuoron. Mikäli ette pääse kirjautumaan varausjärjestelmään, voi ilmoituksen tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@fantasiasport.fi.

FORCE MAJEURE

Force majeure eli ylivoimainen este on yllättävä, ennalta arvaamaton ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää osapuolen sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämisen. Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimuspuoli vapautuu.

Fantasia Sport Oy Ab ei vastaa asiakkaan uimakertojen estymisestä tai muista asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Fantasia Sport Oy Ab:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Fantasia Sport Oy Ab ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää. Tällaiseksi lasketaan esimerkiksi sota tai pandemia.

COVID-19

  1. Fantasia Sport Oy Ab ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaille menetettyjä uimakertoja kokonaisuudessaan, mikäli toiminta on keskeytettävä koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämisen estämiseksi. 

  2. Asiakkaan vastuulla on noudattaa viranomaisohjeita koskien turvavälejä ja hygieniaa. Asiakasta pyydetään kiinnittämään erityisesti huomiota käsien desinfiointiin ennen altaaseen tuloa.

  3. Kipeänä jäädään kotiin. Uinteihin ei saa osallistua edes vähäisissä oireissa. Uimaan saa tulla vasta kun on täysin terve, vähintään kahden oireettoman päivän jälkeen. Jos joku perheenjäsen sairastuu kesken uinteja, on uinnit lopetettava välittömästi. Sairastumisesta on syytä informoida henkilökuntaa.

  4. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Fantasia Sportille, mikäli jollain perheenjäsenellä on todettu Covid-19 tartunta.

  5. Tarpeettomia lähikontakteja muiden uimareiden kanssa on minimoitava ja mieluiten vältettävä.

  6. Ulkomaanmatkan jälkeen on oltava kahden viikon karanteeni ennen, kuin uinteihin saa osallistua

Takaisin ylös

Terveys

Uimatunneille osallistutaan vain terveenä. Kun ihmisiä on paljon, tartunnan mahdollisuus on olemassa. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa infektioiden leviämiseen; osallistukaa aina vain terveenä uintiin! Tämä koskee sekä lapsia että aikuisia. Kipeänä ei saa tulla pukuhuoneisiin tai allastiloihin.

Flunssa, korvatulehdus ja virtsatietulehdus

Nuhaisia, yskäisiä tai muita infektiotauteja sairastavia lapsia ei saa tuoda uimaan. Mikäli lapsi on terve ja itse kärsitte hengitystietulehduksesta tai muista infektiotaudeista toivomme, ettäe jätätte uinnit väliin siltä kerralta tai yritätte saada lapselle toisen aikuisen mukaan uinteihin. Muistakaa pitää kiinni näistä säännöistä, niin oman lapsenne, kuin muidenkin uimareiden vuoksi.

Mikäli lapsi tuodaan uimaan nuhaisena, saattaa uiminen edesauttaa infektion pahenemista ja nousemista korviin. Korvatulehdus saa aina alkunsa hengitystieinfektiosta, jonka seurauksena tulehdus nousee korvakäytävää pitkin ylös välikorvaan ja aiheuttaa välikorvatulehduksen. Uimavesi ei siis voi aiheuttaa lapselle korvatulehdusta vaan tulehdus saa aina alkunsa ”sisältä päin”.

Korvatulehduksen tai virtsatieinfektioiden jälkeen täytyy olla lääkärin lupa uintiin osallistumiselle. Heti korvatulehduksen parannuttua on hyvä välttää sukelluksia.

Vatsatauti

Tartuntavaaran takia meillä on todella tiukat säännöt koska uimaan voi tulla tällaisen taudin jälkeen. Taudin jälkeen pitäisi koko perheellä olla vähintään kaksi, mieluiten viisi, täysin oireetonta päivää, ennen kuin kukaan perheenjäsen voi osallistua uinteihin. Virus elää vielä pitkään oireiden loputtua sairastuneen ulosteessa ja pystyy tarttumaan muita uimareita veden välityksellä vielä monta päivää oireiden loputtua. Mikäli joku perheenjäsen on vatsataudissa, ei myöskään muut perheenjäsenet saa osallistua uintiin, koska myös oireeton ihminen voi kantaa virusta ja näin ollen veden välityksellä tartuttaa sen muille uimareille. Nämä säännöt olemme saaneet terveystarkastajilta ja Suvituulen allasvastaavalta. Toivomme että kunnioitatte kanssa uimareita ja tulette uimaan vasta, kun kaikki perheenjäsenet ovat täysin terveitä.

Takaisin ylös

Vaippauimahousujen käyttö

Vaippauimahousujen käyttö on pakollista kaikille lapsille, jotka käyttävät päivä- tai yöaikaan vaippaa. Tarkistakaa, että uimahousut istuvat hyvin, etenkin reiden ja vatsan ympäriltä. Hyvin istuvat ja tiiviit uimahousut estävät ulosteen leviämistä altaaseen mahdollisen vahingon sattuessa. Suosittelemme vauvauimahousujen käyttöä, mutta myös kertakäyttöuimavaipat ovat sallittuja. 

Takaisin ylös

Hygienia

Uimaveden puhtauden kannalta on tärkeää, että KAIKKI uintiin osallistuvat peseytyvät ilman uima-asua saippualla ennen altaaseen menoa. Kiinnittäkää huomiota varsinkin jalkoihin, kainaloihin ja intiimihygieniaan. Päänahassa ja hiuksissa on paljon mikrobeja, joten hiukset tulee kastella huolellisesti ennen altaaseen menoa. Mikäli ette jostain syystä halua kastella hiuksia, niin käyttäkää uimalakkia. Meikit tulee myös pestä pois ja korut laittaa talteen uimatunnin ajaksi. Vihkisormuksen voi tarvittaessa jättää sormeen. Alle 1-vuotiasta lasta ei tarvitse käyttää suihkussa ennen uintia mutta pylly on syytä pestä.

Takaisin ylös

Tietoa vauvauimareille

Ennen ensimmäistä tuntia

Vauvauinnin harjoittelun voi aloittaa jo kotona, tutussa ympäristössä, kylvettämisen yhteydessä. Aluksi kylpyveden lämpötila on +37 astetta ja vettä kannattaa laittaa ammeeseen reilusti niin, että vain lapsen pää jää vedenpinnan yläpuolelle. Kylpyveden lämpötilaa kannattaa laskea asteittain 37:stä 32 asteeseen. Luodakseen vauvalle turvallisen olon, hänestä on hyvä pitää kiinni tukevin ja rennoin ottein. Vauva on hyvä kylvettää selällään niin että koko vartalo ja korvat peittyvät vedellä. Päätä voi varovasti kastella myös kotona, jotta pään kastuminen vauvauinnissa ei tule yllätyksenä. Vettä kaadetaan ensin niskan ja takaraivon kautta otsalle, sitten pikkuhiljaa kasvoille, ei liruttaen vaan tasainen virtaus.

Saapuminen ensimmäiselle tunnille

Kun saavut vauvan kanssa ensimmäiseen vauvauintihetkeen, sinulla tulisi olla mukana vaippauimahousut (vaippauimahousuja on myytävänä uimapaikoilla), kaksi pyyhettä, turvakaukalo on hyvä olla mukana puku- ja suihkutiloissa. Vauvaa ei tarvitse pestä (muuta kun peppu) ennen uintituntia. 

Ensimmäinen vauvauintitunti                     

Ennen uintitunnin alkamista voitte odottaa vauvan kanssa altaan reunalla ja vauva saa rauhassa tutustua uuteen ympäristöön. Ensimmäinen uintitunti ei kestä yleensä kuin 15 - 20 minuuttia ja vauvan väsymistä kannattaa ennakoida.

Takaisin ylös

Muuta huomioitavaa

Pukuhuonetiloissa jokaisella perheellä on n. 20min aikaa saunoa ja pukeutua. Illan viimeisen ryhmien osalta tämä on erityisen tärkeää sillä vuokra-aikamme Suvituulen tiloissa on määrätty. Illan viimeisen uinnin jälkeen tulisi pukuhuoneiden olla tyhjät 30min päättymisen jälkeen.

Lapset ovat yksilöitä ja kehittyvät omaan tahtiin. Antakaa lapsellenne tilaisuus edetä juuri hänelle sopivalla tavalla ja muistakaa että kärsivällisyys on valttia.

Takaisin ylös

Uimapaikka

Turku, Suvituuli

Osoite: Suvilinnantie 2, 20900 Turku (Kartta linkki)

Sauna: Kyllä

Allas: Terapia-allas. Allas on 15 metriä pitkä (syvin kohta 140 cm) ja veden lämpötila 32 astetta.

Parkkipaikat: Suvituulen edessä on iso maksuton parkkipaikka

Löytötavarat: Kaikki Suvituulen suihku-, puku-, tai allastiloihin unohtuneet tavarat viedään oranssiin löytötavaralaatikkoon, joka löytyy pääoven vieressä olevien naulakoiden hattuhyllyltä.

Muuta: Naisten suihkutilassa käytössänne Bumbo-tuoli

Rekisteriseloste (GDPR)

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalain mukaisesti haluamme kertoa, mihin tarvitsemme ja kuinka käsittelemme henkilötietojanne. Keräämme seuraavat tiedot, jotka asiakkaamme täyttää rekisteröityessään Fantasia Sportin asiakkaaksi:

-nimi

-henkilötunnus (mikäli valitset maksutavaksi laskun)

-lapsen nimi

-lapsen syntymäaika

-sähköpostiosoite

-puhelinnumero

-kotiosoite

Omalla asiakastilillänne näette samat tiedot, jotka Fantasia Sport Oy Ab tietää teistä.

Niin kauan kuin olette asiakkaanamme, meillä täytyy olla kyseiset tiedot. Tarvitsemme tietojanne muun muassa varausjärjestelmään, varausjärjestelmän käyttäjätilin yksilöimiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen sekä turvallisuusasioihin liittyen. Emme luovuta tai myy tietojanne kolmannelle osapuolelle. Tietojanne säilytetään ja käsitellään voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti. 

Asiakastietojen rekisterinpitäjänä ja hallinnoijana toimii Fantasia Sport Oy ab.

Jos tili on käyttämättä kaksi (2) vuotta, tiedot poistetaan automaattisesti. Jos haluatte tietonne poistettavan aikaisemmin, otattehan yhteyttä meihin osoitteeseen info@fantasiasport.fi.

Takaisin ylös